Tất cả
tiêu 70 vk16 f14 tl ngon xe máy 5 ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
kiếm 80 2m16 f14/15 tl ổn ct ho ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,200,000đ
4 món 14
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
1 món 12
Cấp độ: 91
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
full 8 nv phelim
Cấp độ: 39
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
90,000đ
2 món 10
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
vk10
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
110,000đ
sét 9x,5 món 13,sx5* còn 76m yê ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
460,000đ
8 món 13 nv 24h27p
Cấp độ: 114
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
390,000đ
kiếm 99 vk16 full 14/15 tl ngon s ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,200,000đ
Tiêu 79 full 16 1m15 tl ngon max s ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
9,300,000đ
full8 nv numeracy
Cấp độ: 40
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
90,000đ
kunai 99 vk 16 2 món 16 full 14
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
3,000,000đ
full8 nv taootrumsv
Cấp độ: 38
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
90,000đ
quat 79 vk 12 do 12 13
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
570,000đ
kiem 70 vk 15 full 14 15
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,070,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
17,000,000đ
3 món 15 cả vk,sói 5* 12 bánh ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
720,000đ
mắt 2,vk16 mcs .sx5*
Cấp độ: 86
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ
kiem 67
Cấp độ: 67
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ